อย่างที่ทราบกันถึงสถานการณ์วิกฤติโควิดในช่วงนี้ ส่งผลต่อกระทบธุรกิจของใครหลายๆคนเป็นอย่างมาก 

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาวิกฤตในครั้งนี้ โดยขอเสนอ 

"Promotion ส่วนลดเมื่อทำการจองระวางเรือ The Blue Dolphin ภายในเดือน กรกฎาคมนี้"

สำหรับผู้ให้บริการขนส่งทางถนน ขนาดใหญ่และขนาดย่อย