บริการของเรา

รถปิคอัพ

ขนาด (เมตร) 5.50 x 2.20 เมตร/meters
น้ำหนัก 3.50 ตัน/tons

รถตู้

ขนาด (เมตร) 5.50 x 2.20 เมตร/meters
น้ำหนัก 3.50 ตัน/tons

รถบรรทุก 6 ล้อ

ขนาด (เมตร) 6 x 4.20 เมตร/meters
น้ำหนัก 15 ตัน/tons

รถเทรลเลอร์ หางสั้น 20 ฟุต

ขนาด (เมตร) 12 x 4.20 เมตร/meters
น้ำหนัก 45 ตัน/tons

รถทัศนาจร หรือ รถโดยสารขนาดกลาง

ขนาด (เมตร) 10 x 4.20 เมตร/meters
น้ำหนัก 25 ตัน/tons

รถจักรยานยนต์

ขนาด (เมตร) 2 x 1.50 เมตร/meters
น้ำหนัก 0.30 ตัน/tons

รถบรรทุก 10 ล้อ

ขนาด (เมตร) 10 x 4.20 เมตร/meters
น้ำหนัก 25 ตัน/tons

รถบรรทุก 12 ล้อ

ขนาด (เมตร) 10 x 4.20 เมตร/meters
น้ำหนัก 25 ตัน/tons

รถเทรลเลอร์ หางยาว 40 ฟุต

ขนาด (เมตร) 18 x 4.20 เมตร/meters
น้ำหนัก 50 ตัน/tons

รถทัศนาจร หรือ รถโดยสารขนาดใหญ่

ขนาด (เมตร) 15 x 4.20 เมตร/meters
น้ำหนัก 35 ตัน/tons

รถจักรยานยนต์ ขนาดใหญ่

ขนาด (เมตร) 2.50 x 1.50 เมตร/meters
น้ำหนัก 0.50 ตัน/tons

รถจักรยานยนต์ และตู้พ่วง

ขนาด (เมตร) 2.50 x 1.50 เมตร/meters
น้ำหนัก 1 ตัน/tons

รถยนต์นั่ง 4 ล้อ

ขนาด (เมตร) 5.50 x 2.20 เมตร/meters
น้ำหนัก 3.50 ตัน/tons

เทรลเลอร์บ้าน

ขนาด (เมตร) 5 x 2.20 เมตร/meters
น้ำหนัก 3.50 ตัน/tons

เทเลอร์เรือ

ขนาด (เมตร) 5 x 2.20 เมตร/meters
น้ำหนัก 3.5 ตัน/tons