เปิดทดลองเรือ 21 - 31 ก.ค. นี้

เปิดทดลองเรือ 21 - 31 ก.ค. นี้