บริการของเรา

รถกระบะ (ไม่บรรทุก)

ขนาด (เมตร) 5.50 x 2.20 เมตร/meters
น้ำหนัก 3.50 ตัน/tons