บริการของเรา

รถเทรลเลอร์ หางสั้น 20 ฟุต

ขนาด (เมตร) 12 x 4.20 เมตร/meters
น้ำหนัก 45 ตัน/tons