บริการของเรา

รถจักรยานยนต์ ขนาดใหญ่

ขนาด (เมตร) 2.50 x 1.50 เมตร/meters
น้ำหนัก 0.50 ตัน/tons