บริการของเรา

รถจักรยานยนต์ และตู้พ่วง

ขนาด (เมตร) 2.50 x 1.50 เมตร/meters
น้ำหนัก 1 ตัน/tons