บริการของเรา

รถบรรทุก 6 ล้อ

ขนาด (เมตร) 6 x 4.20 เมตร/meters
น้ำหนัก 15 ตัน/tons