บริการของเรา

รถจักรยานยนต์ + พ่วงข้าง

ขนาด (เมตร) 2.50 x 1.50 เมตร/meters
น้ำหนัก 1 ตัน/tons