บริการของเรา

รถยนต์ 4 ล้อ + เทรลเลอร์บ้าน

ขนาด (เมตร) 10.5x4.40 เมตร/meters
น้ำหนัก 7 ตัน/tons