บริการของเรา

ห้องแคปซูล

จำนวน 1 คนต่อห้อง จำนวน 74 ห้อง ห้องพักพร้อมที่นอน / 1 people x 74 rooms