บริการของเรา

ห้องนอนชั้นมาตรฐาน

ห้องนอนชั้นประหยัด economy room 5 คนต่อห้อง